CS EN

LETIŠTĚ SIMULÁTORY

OBJEDNATEL

Czech Aviation Training Centre s.r.o

ROK REALIZACE / DÉLKA REALIZACE

2016-2017 / 7 MĚSÍCŮ

OBJEM ZAKÁZKY

12 MIL.

ROZSAH PRACÍ

Příprava stávajícího prostoru hangáru pro přemístění stávajícího a osazení nového leteckého trenažerů. Vybourání stávajících základů provedení nového stavební jámy a základu pro letecký trenažér, zajištění přívodů pro nový trenažér a provedení drobných stavebních úprav ostatních stavebních konstrukcí. Stavba probíhala za provozu tréninkového centra.

Zpět k referencím
  • MICROSOFT

  • AEROHOUSE

  • OC CHODOV TOALETY

  • ČZU EVAKUAČNÍ VÝTAH