CS EN

OC CHODOV REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA TOALET

OBJEDNATEL

Unibail- Rodamco Česká republika, s.r.o.

ROK REALIZACE / DÉLKA REALIZACE

2017 / 4 MĚSÍCE

OBJEM ZAKÁZKY

50 MIL.

ROZSAH PRACÍ

Ucelený soubor dodávky vestavby nových či vybourání a přestavba stávajících toalet v rámci rekonstrukce a dostavby OC Chodov. Veškeré práce probíhaly formou dodávky na klíč s výjimkou dodávky osvětlení. Každý jednotlivý úsek nám byl v rámci etapizace předán k předělání či výstavbě a v průběhu kompletní rekonstrukce a dostavby OC Chodov jsme provedli přestavbu či výstavbu 11 samostatných úseků sloužících jako toalety v obchodním domě. Část těchto prací byla prováděna v OC Chodov za provozu, část byla provedena v novostavbě. Hlavní předmět dodávky tvořili jednak stavební práce spojené s vybouráním původní dispozice a provedením nového dispozičního řešení včetně kompletní úpravy technologií potřebných pro provoz toalet či souvisejících s požární a osobní bezpečností v OC Chodov. Neméně zajímavá pak byla dodávka jednotlivých interiérových prvků, dřevěných obkladů, umyvadlových sestav a prosklených či zrcadlových stěn.

Zpět k referencím
  • MICROSOFT

  • AEROHOUSE

  • OC CHODOV TOALETY

  • ČZU EVAKUAČNÍ VÝTAH