Fitouts & Interiors

Specifické technologické prostory

Simulátory letiště / 2017

Další se zakázek pro Letiště Václava Havla, která vyžadovala specifické technické znalosti a odborné zkušenosti. Připravovali jsme stávající prostor hangáru pro přemístění a osazení novým leteckým trenažerem. Vybourali jsme stávající základy, provedli nové stavební jámy, dále jsme zajišťovali základ i přívody pro nový trenažér a prováděli drobné stavební úpravy ostatních stavebních konstrukcí. Stavba probíhala za provozu tréninkového centra.

šipka dolů

Specifické technologické prostory

Hadovka / 2011

Pro Fitness Hadovka jsme realizovali většinu stavebních částí projektu. Zajistili jsme kompletní stavební práce spojené s vybudováním nové tělocvičny i dodávku a montáž interiérového vybavení, včetně kompletních interiérů šaten a sauny.

šipka nahoru